Holistyczna koncepcja dobrobytu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Holistyczna koncepcja dobrobytu.

Abstrakt

W rozdziale tym zaproponowano holistyczną koncepcję dobrobytu. Z metodologicznego punktu widzenia proponowany paradygmat można nazwać stochastycznym, gdyż bazuje on na rozkładzie prawdopodobieństwa dobrobytu, w odróżnieniu od dotychczasowego paradygmatu deterministycznego, którego punktem wyjścia jest indywidualistyczny dobrobyt osób. Udowodniono szereg twierdzeń ukazujących związek pomiędzy rozkładem dobrobytu, rozkładem dochodów i funkcjami użyteczności o awersji do nierówności stałej i zmiennej. Pokazano, iż indywidualistycznie rozumiany dobrobyt społeczny jest po prostu wartością średnią w rozkładzie dobrobytu. Sformułowano tu również koncepcję stochastycznych skal ekwiwalentności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kot S., Tatar J.: Holistyczna koncepcja dobrobytu. // / : , 2004, s.0-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi