Hybrydowe rodzaje promieniujące uwarstwionych prowadnic mikrofalowych układów scalonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hybrydowe rodzaje promieniujące uwarstwionych prowadnic mikrofalowych układów scalonych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę opisu widma ciągłego uwarstwionych prowadnic hybrydowych, mikrofalowych układów scalonych. Na wstępie zbadano własności rodzajów w uwarstwionych, ekranowanych z góry i dołu, prowadnicach płaskorównoległych. Dokonując przejścia granicznego, polegającego na odsunięciu do nieskończoności górnego ekranu linii, pokazano mechanizm generacji continuum rodzajów promieniujących z nieskończonego zbioru rodzajów objętościowych prowadnicy ekranowanej. W kolejnej części pracy, dla uprzednio zdefiniowanych dwóch klas prowadnic planarnych: jednostronnie i obustronnie otwartych, wprowadzono pojęcie hybrydowego rodzaju promieniującego (HRP). Wykorzystując wprowadzony warunek w nieskończoności dla HRP zaproponowano dla obu klas prowadnic iteracyjny sposób rozwiązania sformułowanego problemu brzegowego. Zbieżność procedury iteracyjnej sprawdzono dla przypadku linii mikropaskowej. W kolejnej części pracy przedstawiono przykładowe zastosowania HRP. Zaproponowano nowy model wnękowy łaty prostokątnej, wykorzystujący HRP o współczynniku fazy zbliżonym do zera. Gwarantuje on szybkie czasy obliczania parametrów anteny przy akceptowalnych dla techniki inżynierskiej dokładnościach. Model ten wykorzystano również do badania efektu sprzężeń pomiędzy antenami. W końcowej części pracy przedstawiono inne możliwości wykorzystania pełnego continuum HRP, np. do pełnofalowej analizy modalnej uskoku szerokości linii mikropaskowej z uwzględnieniem efektu wypromieniowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zieniutycz W.: Hybrydowe rodzaje promieniujące uwarstwionych prowadnic mikrofalowych układów scalonych. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi