Hydrogeochemistry and vulnerability of groundwater in the moraine upland aquifers of the Gdańsk region (Northern Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogeochemistry and vulnerability of groundwater in the moraine upland aquifers of the Gdańsk region (Northern Poland)

Abstrakt

Wody podziemne występujące w utworach morenowych na Pojezierzu Kaszubskim charakteryzują się różnym stopniem przykrycia i wynikającą z tego różną podatnością na zanieczyszczenie. Skład chemiczny tych wód jest wynikiem działania czynników naturalnych oraz antropogenicznych, które powodują wzrost stężeń niektórych składników, i pogarszają jakość wód.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
GEOLOGICAL QUARTERLY nr 52, strony 291 - 300,
ISSN: 1641-7291
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M., Malina G.: Hydrogeochemistry and vulnerability of groundwater in the moraine upland aquifers of the Gdańsk region (Northern Poland)// GEOLOGICAL QUARTERLY. -Vol. 52., iss. iss. 3 (2008), s.291-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi