Hydrogeologiczne uwarunkowania i jakość wód podziemnych piętra trzeciorzędowego na kępie Swarzewskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogeologiczne uwarunkowania i jakość wód podziemnych piętra trzeciorzędowego na kępie Swarzewskiej

Abstrakt

Obszar Kępy Swarzewskiej wyraźnie wyodrębnia się pod względem geomorfologicznym i hydrogeologicznym. Zwykłe wody podziemne występujące w czwartorzędowym i trzeciorzędowym piętrze wodonośnym łączą się ze sobą tworząc niewielki, lokalny system wodonośny. Skład chemiczny wód występujących w utworach trzeciorzędu jest związany z płytszymi poziomami wodonośnymi w utworach czwartorzędowych. Skład chemiczny obu tych pięter wykazuje duże podobieństwa. Jakość wód z utworów trzeciorzędowych jest dobra a tylko jony żelaza i manganu występują w ilościach ponad dopuszczalnych dla wód do picia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Hydrogeologiczne uwarunkowania i jakość wód podziemnych piętra trzeciorzędowego na kępie Swarzewskiej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi