I-lossless factorisations for robust H-inf-control in delta-domain - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

I-lossless factorisations for robust H-inf-control in delta-domain

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Systems Analysis Modelling Simulation nr 43, strony 525 - 555,
ISSN: 0232-9298
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: I-lossless factorisations for robust H-inf-control in delta-domain// Systems Analysis Modelling Simulation. -Vol. 43., nr. 4 (2003), s.525-555
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi