IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI STATKU NA ŚRÓDLĄDOWEJ DRODZE WODNEJ W DELCIE WISŁY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI STATKU NA ŚRÓDLĄDOWEJ DRODZE WODNEJ W DELCIE WISŁY

Abstrakt

Każdego roku w Polsce, na śródlądowych drogach wodnych rejestrowane są przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Państwową Straż Pożarną i Policję wypadki i incydenty, prowadzące zarówno do uszkodzenia infrastruktury jak i uszczerbku na zdrowiu. Poprawa poziomu bezpieczeństwa wymaga dogłębnej analizy i wyciągania wniosków z zaistniałych sytuacji awaryjnych. Istotną rzeczą jest identyfikacja i usystematyzowanie zagrożeń występujących w żegludze śródlądowej, co pozwoli na dobór skutecznych metod ich przeciwdziałania i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na akwenach ograniczonych. Celem pracy jest analiza toku postępowania przy przeprowadzaniu identyfikacji zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku oraz analizy źródła i skutków wypadków i incydentów, jakie miały miejsce na śródlądowej drodze wodnej w delcie Wisły w ostatnich latach. Tok postępowania w rozwiązaniu postawionego problemu badawczego obejmuje trzy etapy: analizę stanu aktualnego, identyfikację zagrożeń i weryfikację modelu. Znajomość przyczyn i skutków zaistniałych wypadków w żegludze śródlądowej, może być użyta do tworzenia norm i procedur bezpieczeństwa, a także usprawniania ich funkcjonowania. Jest to bardzo pożądane, celem eliminacji podobnych niepożądanych zdarzeń w przyszłości. Jedną z metod pozwalającą na wykrycie i właściwą weryfikację źródeł, przebiegu i skutków zdarzeń zaistniałych w żegludze śródlądowej, jest analiza źródła przyczyn oraz skutków. Pozwala ona na wyodrębnienie czynników inicjujących oraz dalszą sekwencję zdarzeń, co w efekcie przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa żeglugi.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT strony 115 - 124,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P., Wawrzyńska A.: IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI STATKU NA ŚRÓDLĄDOWEJ DRODZE WODNEJ W DELCIE WISŁY// PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT. -., nr. 121 (2018), s.115-124
Bibliografia: test
Źródła finansowania:
  • Młoda Nauka
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi