Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniemobserwatorów prędkości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniemobserwatorów prędkości

Abstrakt

Zaproponowano ogólną strukturę obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej. Przeanalizowano funkcję Lapunowa dla błędówodtwarzanych zmiennych i wskazano sposób doboru współczynników wzmocnienia prowadzący do uproszczenia struktury obserwatora. Podanoalgorytmy identyfikacji parametrów maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem właściwości układu regulacji zmiennych modelu multiskalarnego maszyny indukcyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 134 - 139,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z.: Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniemobserwatorów prędkości// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 4b (2012), s.134-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi