Imigranci z państw poradzieckich na pobyt stały w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Imigranci z państw poradzieckich na pobyt stały w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Abstrakt

Celem pracy jest charakterystyka i określenie liczebności obywateli państw b. ZSRR przybywających do Polski na stałe w okresie w okresie przynależności do struktur europejskich.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku strony 325 - 341
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Imigranci z państw poradzieckich na pobyt stały w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej// Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku/ ed. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, s.325-341
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi