Implementacja pomierzonych imperfekcji geometrycznych powłokicylindrycznej do modelu obliczeniowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja pomierzonych imperfekcji geometrycznych powłokicylindrycznej do modelu obliczeniowego

Abstrakt

This paper presents the method of implementation of the geometrical imperfections used by the author during the experimental and numerical research into the load-carrying capacity of cylindrical steel shells subjected to uniform circumferential compression.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie strony 59 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Heizig T.: Implementacja pomierzonych imperfekcji geometrycznych powłokicylindrycznej do modelu obliczeniowego// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie/ ed. pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s.59-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi