Impulsowy system ultraszerokopasmowy (UWB) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impulsowy system ultraszerokopasmowy (UWB)

Abstrakt

W pracy przedstawiono zasadę działania systemu radia impulsowego dla potrzeb transmisji danych o dużych przepływnościach, głównie dla potrzeb bezprzewodowych sieci osobistych (WPAN). Opisano sygnał radiowy oraz budowę i działanie układów odbiorczych w tym systemie. Poruszono problem kształtowania widma ultraszerokopasmowego sygnału impulsowego. Scharakteryzowano znane sposoby kształtowania tego widma, wskazując na ich ograniczenia. Zaproponowano modyfikację tych metod. Omówiono wyniki wykonanych w tym zakresie badań symulacyjnych oraz sformułowano wynikające z tego wnioski użytkowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Sadowski J.: Impulsowy system ultraszerokopasmowy (UWB)// Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji.. -Vol. 52., nr. nr. 4 (2006), s.591-615
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi