Inelastic damage-involved response of colliding buildings during earthquakes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inelastic damage-involved response of colliding buildings during earthquakes

Abstrakt

W artykule poddano analizie nieliniowe zachowanie się kolidujących ze sobą budynków powodujące ich uszkodzenie podczas trzęsień ziemi. Analiza dotyczy zderzeń pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami czterokondygnacyjnymi. Badania pokazują, iż zastosowanie nieliniowego modelu numerycznego zachowania się obu budowli podczas trzęsień ziemi ma duże znaczenia dla dokładności wyników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Key Engineering Materials nr 417-418, strony 513 - 516,
ISSN: 1662-9795
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mahmoud S., Jankowski R.: Inelastic damage-involved response of colliding buildings during earthquakes// Key Engineering Materials. -Vol. 417-418., (2010), s.513-516
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi