Influence of bulk solids on the buckling strength of silo shells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of bulk solids on the buckling strength of silo shells.

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki numerycznej nieliniowej analizy wyboczenia powłok silosowych pustych i wypełnionych materiałem sypkim. Obliczenia wykonano dla różnych imperfekcji w powłoce. Wyniki teoretyczne porównano z wynikami doświadczalnymi wykonanymi w Uniwersytecie Karlsruhe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
// W: Shell structures: Theory and applications / eds. Wojciech Pietraszkiewicz, Czesław Szymczak. - London : Taylor & Francis/Balkema, 2005. - (Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). - S. 245-248 : 5 rys. - Bibliogr. 8 poz. - Proceedings of the 8th SSTA Conference. Jurata, Poland, 12-14 October 2005. - ISBN 0-415-38390-0Wpływ materiałów sypkich na nośność wyboczeniową powłok silosowych.
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Nowak A., Tejchman-Konarzewski A.: Influence of bulk solids on the buckling strength of silo shells.// // W: Shell structures: Theory and applications / eds. Wojciech Pietraszkiewicz, Czesław Szymczak. - London : Taylor & Francis/Balkema, 2005. - (Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). - S. 245-248 : 5 rys. - Bibliogr. 8 poz. - Proceedings of the 8th SSTA Conference. Jurata, Poland, 12-14 October 2005. - ISBN 0-415-38390-0Wpływ materiałów sypkich na nośność wyboczeniową powłok silosowych./ : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi