Influence of nanoparticle concentration on thermal properties of thermal oil-MWCNT nanofluid - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of nanoparticle concentration on thermal properties of thermal oil-MWCNT nanofluid

Abstrakt

Results of the measurements of dynamic viscosity, thermal conductivity, electrical conductivity and pH of thermal oil-MWCNT (TO-MWCNT) nanofluid have been presented. Nanoparticles were tested at the concentration of 0.001%, 0.005%, 0.01%, 0.05%, and 0,1% by weight. Thermal oil (TO) was selected as a base liquid, because of possible application in ORC systems as an intermediate heating agent. Multi-walled carbon nanotubes were used as nanoparticles because of their enormous thermal conductivity. The results obtained for the tested nanofluids were compared with predictions made by use of existing models for liquid/solid particles mixtures.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Applied Mechanics and Materials strony 198 - 207,
ISSN: 1662-7482
Język:
angielski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Krygier K., Smoleń S.: Influence of nanoparticle concentration on thermal properties of thermal oil-MWCNT nanofluid// Applied Mechanics and Materials. -., (2016), s.198-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi