Influence of sample thickness non-uniformities on the modulated photocur-rents in amorphous solids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of sample thickness non-uniformities on the modulated photocur-rents in amorphous solids

Abstrakt

Otrzymano przybliżone wzory opisujące modulowane fotoprądy dla przypadków próbki kanapkowej o nierównomiernej grubości, reprezentowanej przez układ równolegle połączonych próbek o różnych grubościach. Na ich podstawie obliczono przebieg fotoprądów dla przypadku jednorodnego i gaussowskiego rozkładu grubości próbki oraz dla wykładniczego rozkładu pułapek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Chemistry. Environment. Biotechnology. strony 29 - 35,
ISSN: 2083-7097
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grygiel P., Tomaszewicz W.: Influence of sample thickness non-uniformities on the modulated photocur-rents in amorphous solids// Chemistry. Environment. Biotechnology.. -., nr. 8 (2003), s.29-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi