Innovative optimization algorithm of variable speed pumps in district heating systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innovative optimization algorithm of variable speed pumps in district heating systems.

Abstrakt

W referacie przedstawiono innowacyjny algorytm matematyczny optymalizacji pracy pomp zmienno prędkościowych w systemach ciepłowniczych. Algorytm wykorzystuje procedurę iterecyjnego wyznaczania parametrów pracy pomp, których charakterystyki są linearyzowane odcinkami w układzie dwóch współrzędnych. Do rozwiązania modelu całkowitoliczbowego zaproponowano wykorzystanie systemu GAMS. W pracy przedstawiono podstawy metodologiczne i wyniki optymalizacji dla przykładowego systemu ciepłowniczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr 31, wydanie 3-4, strony 1 - 15,
ISSN: 0066-684X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Augusiak A., Dziedzicki K.: Innovative optimization algorithm of variable speed pumps in district heating systems.// ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS. -Vol. 31., iss. 3-4 (2003), s.1-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi