Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej KSE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej KSE

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia dotyczące regulacji poziomu mocy biernej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z wykorzystaniem najnowszych typów kompensatorów statycznych bocznikowych należących do grupy układów FACTS. W artykule przybliżono stosowane na świecie rozwiązania kompensatorów statycznych bocznikowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania tych kompensatorów w KSE. Pokazano wpływ miejsca zainstalowania kompensatora w węźle systemu elektroenergetycznego na poziomy napięć i rozpływ mocy biernej. Zaproponowano kryteria wyznaczania węzłów w KSE do instalowania w nich kompensatorów oraz doboru ich mocy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Problematyka Mocy Biernej w sieciach dystrubucyjnych i przesyłowych, Wisła, 07-08 grudzień 2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zajczyk R., Kowalak R., Małkowski R., Zbroński A.: Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej KSE// Problematyka Mocy Biernej w sieciach dystrubucyjnych i przesyłowych, Wisła, 07-08 grudzień 2010/ Poznań: PTPiREE, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi