Inwestycje i metody badania ich efektywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inwestycje i metody badania ich efektywności

Abstrakt

W czasach dynamicznego postępu technologicznego i ekonomicznego pojęcie "inwestycji" w obszarze funkcjonowania każdego z przedsiębiorstw nabrało szczególnego znaczenia. Aby firma mogła przetrwać i rozwijać się na rynku, poza sprawnością bieżącego działania powinna realizować czynności określone przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które wykazywać powinny wysoką efektywnością. To właśnie one mogą prowadzić do zmian z nadwyżek w papiery wartościowe oraz innych podobnych form działania, które prowadzą do pomnażania zysków. Inwestycje w procesie gospodarczym rozumiane są m.in. jako lokowanie kapitałów własnych lub obcych w wartościach niematerialnych i prawnych, rzeczowych składnikach majątku trwałego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym strony 33 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski J.: Inwestycje i metody badania ich efektywności// Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym/ ed. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s.33-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi