Избранные проблемы контрастивного анализа цифровых акустических изображений лексем разных языков [Selected problems in the analysis of digital acoustic images for lexemes from various languages] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Избранные проблемы контрастивного анализа цифровых акустических изображений лексем разных языков [Selected problems in the analysis of digital acoustic images for lexemes from various languages]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
La eslavistica en los comienzos del singlo XXI. III Jornadas Andaluzas de Eslavística, Granada 2005 strony 257 - 258
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan (współaut.: Zbigniew Wojan), Избранные проблемы контрастивного анализа цифровых акустических изображений лексем разных языков [Selected problems in the analysis of digital acoustic images for lexemes from various languages], [w:] La eslavistica en los comienzos del singlo XXI. III Jornadas Andaluzas de Eslavística, Granada 2005, red. Simon Jose Suarez Cuadros et al., Granada 2006, s. 257–268, [Electronic document – CD-ROM], ISBN 84-934876-0-0; GR-326-2006
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi