Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010

Abstrakt

Artykuł poświęcony w pierwszej części zarysowi historii Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w latach 1945 - 2010. W części drugiej przedstawiono jej dzień dzisiejszy, udokumentowany licznymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. W Katedrze prowadzone są dwie atrakcyjne specjalności, a są to: "Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej" oraz "Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne". Ciekawsze tematy realizowanych przez zespół prac badawczych, to: badania wymiany ciepła z wykorzystaniem analogowo-cyfrowej termografii ciekłokrystalicznej, badania procesu wrzenia w przepływie bezchlorowych czynników chłodniczych, tematyka mikrosiłowni pracujących z wykorzystaniem czynników niskowrzących, i wiele innych. Przedstawiono również realizowaną współpracę z przemysłem i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz aktualną ofertę Katedry dla przemysłu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 221 - 227,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Stąsiek J., Bonca Z.: Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 5 (2010), s.221-227
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi