Kierunki przemian w opiece zdrowotnej w wybranych państwach Europy Wschodniej i Południowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki przemian w opiece zdrowotnej w wybranych państwach Europy Wschodniej i Południowej

Abstrakt

W artykule ukazane sa zmiany jakie zaszły w ochronie zdrowia w latach 1989-2009 na podstawie informacji z 14 krajów europejskich. Opisano finansowanie systemu opieki zdrowotnej wg rózncyh modeli. Reforma zdrowia we wszystkich krajach zwiększyła efektywność korzystania z zasobów opieki zdrowotnej. Tendencją negatywną jest roznący udział wydatków prywatnych w wydatkach ogółem na opiekę zdrowtną oraz istnienie dużej liczby usług specjalistycznych, które nie są finansowane ze skłądek zdrowotnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 56 - 69,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Kierunki przemian w opiece zdrowotnej w wybranych państwach Europy Wschodniej i Południowej// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 142 (2010), s.56-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi