Kilka uwag na temat wolności gospodarczej w kontekście rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kilka uwag na temat wolności gospodarczej w kontekście rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka uwag dotyczących kwestii wolności gospodarczej w Polsce. Nawiązano do opracowanego w sierpniu 2015 r. rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej, która w zamierzeniu jej autorów miałaby zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. W artykule wskazano wybrane propozycje nowych rozwiązań ujętych w rządowym projekcie, przyjmując ocenę, że proponowane zmiany mogłyby wprowadzić poprawę sytuacji prawnej przedsiębiorców w Polsce w obszarze wolności gospodarczej, ale niestety w niewielkim zakresie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 125 - 132,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: Kilka uwag na temat wolności gospodarczej w kontekście rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 3 sierpnia 2015 r.// Pieniądze i Więź. -., nr. 71 (2016), s.125-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi