Knowledge-based functional safety and security management in hazardous industrial plants with emphasis on human factors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Knowledge-based functional safety and security management in hazardous industrial plants with emphasis on human factors

Abstrakt

Existing and emerging new hazards have significant potential to impact destructively operation of technical systems, hazardous plants, and systems / networks of critical infrastructure. The programmable control and protection systems play nowadays an important role in reducing and controlling risk in the process of hazardous plant operation. It is outlined how to deal with security related hazards concerning such systems to be included in risk analysis and integrated safety / security management. In the process of functional safety and security analysis and management it is necessary to take into account some bonduary conditions concerning international and national legal aspects including requirements that evaluate in time. Areas of additional research are identified including cognitive aspects of the human reliability analysis in the context of designing and using computers to enhance process plant diagnostics, and response of operators during abnormal situations and potential accidents.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Advanced Systems for Automation and Diagnostics = Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki strony 81 - 96
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Śliwiński M.: Knowledge-based functional safety and security management in hazardous industrial plants with emphasis on human factors// Advanced Systems for Automation and Diagnostics = Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki/ ed. Zdzisław Kowalczuk Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2015, s.81-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi