Kompleksowa modernizacja osiedlowego systemu grzewczego z wprowadzeniem gospodarki skojarzonej i przy wykorzytaniu energii słonecznej i geotermicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowa modernizacja osiedlowego systemu grzewczego z wprowadzeniem gospodarki skojarzonej i przy wykorzytaniu energii słonecznej i geotermicznej

Abstrakt

Przerdstawiono przykład kompleksowej modernizacji osiedlowego systemu grzewczego. W jej ramach wprowadzono skojarzone źródło energii elektrycznej i ciepła, wymieniono system rurociągów, zaś budynki dwu osiedli poddano konwencjonalnej termomodernizacji. W budynkach jednego z osiedli dodatkowo wprowadzono układ grzejny oparty na gruntowych pompach ciepła oraz kolektorach słonecznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture strony 55 - 62
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Kompleksowa modernizacja osiedlowego systemu grzewczego z wprowadzeniem gospodarki skojarzonej i przy wykorzytaniu energii słonecznej i geotermicznej// Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture/ ed. red. Kazimierz Żarski Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2006, s.55-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi