Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW

Abstrakt

Książkę rozpoczyna omówienie pojęcia przyrządu wirtualnego, struktury przyrządów i ich klasyfikacji. Podano przykłady przyrządów wirtualnych, stanowiących zarówno odpowiedniki przyrządów rzeczywistych, jak i nietypowych, do specjalistycznego zastosowania. Następnie dokonano przeglądu metod programowania przyrządów wirtualnych, m.in. z użyciem środowisk LabWindows/CVI, TestPoint i DASYLab. Zasadniczą część książki zajmuje szczegółowy opis środowiska LabVIEW. Przedstawiono sposób przygotowania aplikacji w graficznym środowisku programowania, operacje na tablicach, łańcuchach znaków, plikach, wykorzystanie struktur, wykresów, zmiennych lokalnych i globalnych, funkcji przetwarzania sygnałów, obsługę kart pomiarowych i sprzętu pomiarowego połączonego przez interfejsy standardowe lub sieć komputerową, sporządzanie raportów. Zwrócono uwagę na właściwą strukturę programu i wygląd panelu przyjaznego dla operatora. Omówienie kolejnych funkcji zostało bogato zilustrowane przykładami ich zastosowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW . : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 272 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi