Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów

Abstrakt

W pracy omówiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wymagań w tym zakresie wprowadzone przez nowe wydanie normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 105 - 114,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 27 (2010), s.105-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi