Kontrola stanu izolacji przewodów i kabli elektroenergetycznych w chłodniach składowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontrola stanu izolacji przewodów i kabli elektroenergetycznych w chłodniach składowych

Abstrakt

W chłodni składowej znajduje się znaczna liczba urządzeń elektroenergetycznych. Dostarczenie do nich energii elektrycznej wymaga zastosowania przewodów i kabli, które mogą pracować w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Przewody i kable powinny być poddawane okresowym kontrolom, w tym kontroli stanu izolacji. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne związane z pomiarami rezystancji izolacji przewodów i kabli elektroenergetycznych oraz zasady wykonywania badań kontrolnych zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Zwrócono uwagę na możliwość wykonania pomiaru prądu upływowego w przypadkach, kiedy pomiar rezystancji izolacji jest niewykonalny. Podano zakres prób wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 15, strony 61 - 67,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Kontrola stanu izolacji przewodów i kabli elektroenergetycznych w chłodniach składowych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 15., nr. nr 2 = 144 (2008), s.61-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi