Koordynacja algorytmów działania regulatora transformatora blokowego z wieloparametrowym regulatorem generatora - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koordynacja algorytmów działania regulatora transformatora blokowego z wieloparametrowym regulatorem generatora

Abstrakt

Artykuł przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań podziału kryteriów regulacji pomiędzy regulator generatora a regulator transformatora blokowego. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały wynikami badań modelowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 28 - 31,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Małkowski R., Zbroński A.: Koordynacja algorytmów działania regulatora transformatora blokowego z wieloparametrowym regulatorem generatora// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr XX (2010), s.28-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi