Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata 2015 - 2022 Podsumowanie II etapu prac Określenie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa oraz polityki przestrzennej i planistycznej miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata 2015 - 2022 Podsumowanie II etapu prac Określenie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa oraz polityki przestrzennej i planistycznej miasta

Abstrakt

W ekspertyzie zawarto wnioski dotyczące kierunkó prac nad Studium Uwarunkowań dla miasta wynikających zprzeprowadzonych prac nad delimitacją obszaru zdegradowanego w mieście

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi