Los związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Los związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym

Abstrakt

Postępująca industrializacja i urbanizacja świata pociąga za sobą wzrost intensywności antropresji, co z kolei skutkuje pojawianiem się niekiedy bardzo niekorzystnych zmian zarówno w części ożywionej jak i w części nieożywionej środowiska.Jedną z wielu konsekwencji takiego stanu rzeczy jest wzrost intensywności emisji do atmosfery lotnych związków organiczny, w tym również związków z grupy BTEX. W pracy przedstawiono informacje na temat emisji do powietrza i losu środowiskowego zanieczyszczeń z grupy BTEX.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 80 - 85,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Słomińska M., Konieczka P., Namieśnik J.: Los związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2011), s.80-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi