Nanomateriały w tematyce VI Programu Ramowego Unii Europejskiej: analiza trendów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanomateriały w tematyce VI Programu Ramowego Unii Europejskiej: analiza trendów

Abstrakt

Scharakteryzowano cele i zadania projektów badawczych VI Programu Ramowego UE poświęcone nanomateriałom.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 252 - 255,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Rymkiewicz S.: Nanomateriały w tematyce VI Programu Ramowego Unii Europejskiej: analiza trendów// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.252-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi