Nauka i szkolnictwo wyższe a problem innowacyjności w polityce regionalnej wojewodztwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauka i szkolnictwo wyższe a problem innowacyjności w polityce regionalnej wojewodztwa pomorskiego

Abstrakt

Treścią pracy jest próba ukazania związków między nauką i szkolnictwem wyższym a innowacyjnością w polityce regionalnej województwa pomorskiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 13 - 25
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Garbacik B.: Nauka i szkolnictwo wyższe a problem innowacyjności w polityce regionalnej wojewodztwa pomorskiego// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.13-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Meta Tagi