New user-guided and ckpt-based checkpointing libraries for parallel MPI applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New user-guided and ckpt-based checkpointing libraries for parallel MPI applications

Abstrakt

Praca prezentuje szczególy projektowe i implementacyjne jak również wyniki wydajnościowe dwóch nowych bibliotek checkpointingu opracowanych przez autorów dla równoległych aplikacji MPI. Pierwsz biblioteka, tzw. user-guided wymaga od programisty dostarczenia funkcji pakujących i rozpakowujących stan procesu, ale dostarcza łatwego w użyciu API z wykorzystaniem stałych MPI. Wykorzystuje funkcje I/O MPI-2 lub dedykowany proces master do checkpointingu. Druga wersja stanowi technicznie zaawansowaną implementację bazującą na bibliotece ckpt poziomu użytkownika. Wykorzystuje nakładki na funkcje MPI w kodzie użytkownika co umożliwia uruchomienie aplikacji-cienia w tle do celów komunikacji MPI. Komunikacja pomiędzy procesami właściwej aplikacji oraz aplikacją wykorzystywaną do celów komunikacyjnych zachodzi poprzez pamięć współdzieloną z odpowiednim mapowaniem buforów komunikacyjnych. Prezentujemy czasy operacji checkpointingu/restartu dla dwóch podejść (jak również podwersji) i porównujemy do istniejącego rozwiązania LAMMPI/BLCR. Wydajność wszystkich wersji i optymalizacje I/O zostały przedyskutowane dla 4 węzłowego, 16 procesorowego klastra jak również pojedynczego węzła SMP z lokalnym systemem plików.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czarnul P., Frączak M.: New user-guided and ckpt-based checkpointing libraries for parallel MPI applications// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi