Niektóre aspekty kształtowania niezawodności eksploatacyjnej urządzeń siłowni okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niektóre aspekty kształtowania niezawodności eksploatacyjnej urządzeń siłowni okrętowych

Abstrakt

Praca dotyczy kształtowanie niezawodności urządzeń siłowni okrętowych podczas eksploatacji. Przedstawiono strukturę działań przy kształtowaniu niezawodności tych urządzeń oraz wpływ realizacji ich obsług profilaktycznych na niezawodność i bezpieczeństwo pracy. Wskazano możliwość przekształcenia rozkładów intensywności zużywania elementów urządzeń na rozkłady czasu ich poprawnego działania do osiągnięcia stanu granicznego w celu prognozowania ich stanu technicznego i odpowiedniego planowania obsług.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lemski J.: Niektóre aspekty kształtowania niezawodności eksploatacyjnej urządzeń siłowni okrętowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi