Nowe i Globalne Podejście do oceny zgodności- wdrażanie prawa UE do polskiego prawodawstwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe i Globalne Podejście do oceny zgodności- wdrażanie prawa UE do polskiego prawodawstwa

Abstrakt

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej było utworzenie jednolitego, wewnętrznego rynku i wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w handlu. Realizacja powyższego celu odbywa się w oparciu o zasady Nowego Podejścia do harmonizacji i normalizacji technicznej, będące gwarancją swobodnego przepływu towarów w UE, w którym uczestniczyłyby tylko produkty bezpieczne. Uzupełnieniem zasad Nowego Podejścia jest Globalne Podejście do oceny zgodności dające podstawy wiarygodnej oceny zgodności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne nurty w inżynierii jakości strony 93 - 101
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Nowe i Globalne Podejście do oceny zgodności- wdrażanie prawa UE do polskiego prawodawstwa// Współczesne nurty w inżynierii jakości/ ed. eds. Piotr Grudowski, Jolanta Preihs, Piotr Waszczur. Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2005, s.93-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi