Nowe rozwiązania w hydraulice przemysłu maszynowego - prace badawcze w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe rozwiązania w hydraulice przemysłu maszynowego - prace badawcze w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki

Abstrakt

W referacie przedstawiono osiągnięcia Katedry Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej.W chwili obecnej uruchamiana jest produkcja pomp wielotłoczkowych PWK o stałej wydajności. Strategicznym celem jest zbudowanie jednostek o zmiennej wydajności. Hydrostatyczne zrównoważenie mechanizmu rozrządu pozwala bowiem zrealizować unikalny w skali światowej mechanizm bezpośredniego sterowania wydajnością pompy za pomocą elementu o małej mocy, jak np. elektromagnesem proporcjonalnym lub silnikiem krokowym. Wdrażane są do produkcji silniki satelitowe z kompensacją luzów osiowych HS o chłonnościach od 0,4 do 6,3 dm3/obr oraz prowadzone są badania silników HS zasilanych emulsjami wodno - olejowymi, ze względu na zastosowanie ich w górnictwie .Na podstawie przeprowadzonych badań elementów hydraulicznych: silników satelitowych SOK, silników orbitalnych, pomp i silników zębatych, rozdzielaczy suwakowych stwierdzono, że w warunkach szoku termicznego może dochodzić do nieprawidłowej pracy elementów. Zastanie stworzona baza danych o wartościach współczynników przejmowania ciepła od oleju do powierzchni obmywanej w zależności od prędkości przepływu oleju dla różnych elementów hydraulicznych, dzięki której, za pomocą metody symulacji komputerowej, będzie można określić obszary parametrów prawidłowej pracy elementów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego.Budowane są stanowiska dydaktyczne i badawcze na użytek wewnętrzny i komercyjny. Prowadzone są również kompleksowe badania i ekspertyzy elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych zlecane przez współpracujące firmy. Rozwijana jest współpraca Katedry Hydrauliki i Pneumatyki z innymi uczelniami oraz przemysłem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jasiński R., Balawender A.: Nowe rozwiązania w hydraulice przemysłu maszynowego - prace badawcze w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi