Numeryczny sposób określenia temperatury czynnika chłodniczego po procesie sprężenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczny sposób określenia temperatury czynnika chłodniczego po procesie sprężenia

Abstrakt

Temperatura czynnika chłodniczego po sprężeniu jest istotna wielkością w pracy układu chłodniczego. Określa ona maksymalna wartość ciśnienia możliwą do uzyskania na jednym stopniu sprężania. Ponadto określa typy możliwych do wykorzystania sprężarek, a także konieczność ich chłodzenia. Podczas prac nad symulacjami układów chłodniczych niezbędny jest sposób jej wyliczenia. W pracy zaprezentowano autorską metodę określenia temperatury na króćcu tłocznym sprężarki. Umożliwia ona stosunkowo prosta implementacje do kodów numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej strony 160 - 169,
ISSN: 0009-4919
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kołoła R.: Numeryczny sposób określenia temperatury czynnika chłodniczego po procesie sprężenia// Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej. -., nr. nr 5 (2012), s.160-169
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi