Pakiet SIMMECHANICS jako narzędzie w dydaktyce dynamiki układów wielomasowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pakiet SIMMECHANICS jako narzędzie w dydaktyce dynamiki układów wielomasowych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano oprogramowanie przydatne w procesie nauczania dynamiki układów wielomasowch. We wspomnianym procesie dydaktycznym wymagane jest, aby wykład poszerzyć o ćwiczenia komputerowe, pozwalające na samodzielne modelowanie układów omawianych na wykładzie. Poszukiwane oprogramowanie powinno wprowadzać studenta w szczegóły teorii zaczynając od zagadnień prostych, w których fragmenty bardziej złożone przywoływane są przy pomocy poleceń programu, aż do możliwości modelowania układów bardzo złożonych i pełnych niuansów teoretycznych. Oprogramowanie powinno być łatwe do nauki i wykorzystania, w tym pozwalającego na szybkie modelowanie prostych mechanizmów i umożliwiającego w miarę wygodna i wszechstronną analizę wyników. Z uwagi na prostotę analizowanych układów dopuszczalna jest niższa prędkość obliczeń, a z uwagi na ich dydaktyczny charakter także niższa dokładność obliczeń. W pracy przedstawiono kilka metod modelowania i wykorzystania istniejących, komercyjnych programów komputerowych w procesie dydaktyki. Pomiędzy prezentowanymi programami, najlepszymi cechami charakteryzuje się pakiet SimMechanics, będący częścią systemu Matlab. W pracy opisano sposób programowania wykorzystywany w tym pakiecie. Omówiono także najważniejsze możliwości obliczeniowe i wizualizacyjne tego pakietu. Umieszczono przykład modelu zbudowanego w celu wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria Maszyn i Mechanizmów. T. 1 strony 19 - 25
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipiński K., Olszewski H.: Pakiet SIMMECHANICS jako narzędzie w dydaktyce dynamiki układów wielomasowych// Teoria Maszyn i Mechanizmów. T. 1/ ed. red. J. Wojnarowski, M. Galicki Zielona Góra: Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2006, s.19-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi