Platinum group elements: a challenge for environmental analytics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platinum group elements: a challenge for environmental analytics

Abstrakt

W pracy opisano problemy związane z analityką platynowców (Platinum Group Elements - PGE) w próbkach środowiskowych (kurz uliczny, materia zawieszona, gleba i osady denne, wody, ścieki, próbki biologiczne). Scharakteryzowano poszczególne etapy procedury analitycznej mogące być źródłem błędów oraz powodować szereg trudności. Opisano sposoby pobierania, przechowywania i utrwalania próbek przeznaczonych do badań. Przedstawiono również najczęściej stosowane techniki służące do rozdzielania i wzbogacania platynowców a następnie wykrywania i oznaczania ilościowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 16, strony 329 - 345,
ISSN: 1230-1485
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Dubiella-Jackowska A., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Platinum group elements: a challenge for environmental analytics// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 16., nr. nr 2 (2007), s.329-345
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi