Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

Abstrakt

Opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze lądowych konstrukcji metalowych. Znajomość opisanych metod jest wymagana od personelu na poziomie 1 oraz na poziomie 2 kompetencji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15257:2017-10: "Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji". Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla personelu zajmującego się ochroną katodową podziemnych rurociągów stalowych. Opisane procedury pomiarowe mogą być jednak stosowane na dowolnej metalowej konstrukcji podziemnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Żakowski K.: Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020.96 s. ISBN 978-83-7348-811-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi