Podstawy i celowość badań i analiz hydroakustycznych pędników okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy i celowość badań i analiz hydroakustycznych pędników okrętowych

Abstrakt

Odpowiednie regulacje i wytyczne projektowe powinny opierać się na lepszym poznaniu wpływu hałasu na ekosystem morski. Problem badawczy polegający na rozpoznaniu źródeł hałasu został rozwiązywany stosunkowo niedawno. Do tej pory zostały wydane zalecenia i normy dotyczące ograniczenia emisji hałasu podwodnego (ang. Underwater Radiated Noise - URN) przez niektóre rodzaje statków, ale relacja między transportem morskim jako grupą ruchomych źródeł hałasu, a ich wpływem na emisję hałasu podwodnego nie została oceniona jednoznacznie. Niezbędne do tego jest posiadanie modelu oceny tła hałasu, opierającego się na właściwym opisie emitowanego przez statek hałasu podwodnego, zjawiska propagacji dźwięków podwodnych, a także należy wziąć pod uwagę informacje o transporcie morskim za pośrednictwem danych AIS (ilość statków w danym obszarze morskim, prędkość, rodzaj statków i warunki pracy, położenie, kurs). Śruby napędowe, a szczególnie te, na których występuje zjawisko kawitacji, mogą być głównym źródłem URN statku. Należy również wziąć pod uwagę względne znaczenie hałasu śruby w stosunku do wewnętrznych źródeł hałasu statku, takich jak maszynownia, dla różnych warunków pracy. Obecnie nabywa się coraz lepsze umiejętności do przewidywania tego źródła hałasu, m.in. za pomocą prób modelowych oraz dzięki metodom numerycznym, które jednak nadal wymagają rozwoju w tym kierunku.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Nauki Inżynieryjne i Techniczne, Cz. III strony 23 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
FELICJANCIK J., Badur J.: Podstawy i celowość badań i analiz hydroakustycznych pędników okrętowych// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne Część III/ ed. Jacek Leśny, Bogdan H. Chojnicki, dr Monika Panfil, dr Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.23-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi