Pomiar i prognozowanie przemieszczeń elektrowni wiatrowych metodami geodezyjnymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar i prognozowanie przemieszczeń elektrowni wiatrowych metodami geodezyjnymi

Abstrakt

W pracy analizowano pomiar przemieszczeń dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW i wysokości wieży 78 m, wykonanych jako konstrukcja rurowa ze stali. Elektrownie posadowione zostały na fundamencie żelbetowym, bezpośrednim o wymiarach 16 m x 16 m x 2 m. Badane elektrownie zlokalizowane są w rejonie Wybrzeża Gdańskiego. Pomiary przemieszczeń wykonywane były metodami geodezyjnymi w warunkach budowy i sześciu lat ich eksploatacji. Zastosowano cztery niezależne metody pomiarowe: • niwelacje precyzyjną (do pomiaru osiadania fundamentów elektrowni), • pomiar fotogrametryczny (do oceny wychylenia wież elektrowni), • pomiar inklinometryczny (do oceny wychylenia wież elektrowni), • metodę rzutowania bezpośredniego (do oceny wychylenia wież elektrowni). Wyniki pomiarów posłużyły do wykonania prognozy wartości i kierunku przemieszczeń fundamentów oraz wartości i kierunków przemieszczeń wież badanych elektrowni wiatrowych. Prognozę przeprowadzono w przypadku fundamentów dla 240 miesięcy eksploatacji, natomiast w przypadku wież dla prędkości wiatru do 24 m/s. Do wykonania prognozy posłużono się przyjętymi funkcjami aproksymacyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi