Pomiar siły udaru i strzałki ugięcia próbki podczas próby Charpy'ego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar siły udaru i strzałki ugięcia próbki podczas próby Charpy'ego

Abstrakt

Tradycyjna próba Charpy'ego wyznacza jedynie współczynnik udarności stali. W artykule przedstawiono modernizację stanowiska umożliwiającą pomiar dodatkowych wielkości, to jest siły udaru oraz strzałki ugięcia badanej próbki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr R. 54, strony 815 - 816,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Świsulski D., Pyszko J.: Pomiar siły udaru i strzałki ugięcia próbki podczas próby Charpy'ego// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. R. 54., nr. nr 12 (2008), s.815-816
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Meta Tagi