Pomiarowe badania propagacyjno-zasięgowe : charakterystyka wymagań normatywnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiarowe badania propagacyjno-zasięgowe : charakterystyka wymagań normatywnych

Abstrakt

W artykule opisane zostały wymagania normatywne, dotyczące zjawisk zachodzących w łączach radiowych, metodologii pomiarów propagacyjnych i sprzętu wykorzystywanego w tych badaniach. Ponadto zaprezentowany został przykładowy zestaw pomiarowy do badań propagacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 84 - 89,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Pomiarowe badania propagacyjno-zasięgowe : charakterystyka wymagań normatywnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2010), s.84-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi