POPRAWY ELASTYCZNOŚCI PRACY BLOKÓW PAROWYCH I GAZOWO-PAROWYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE MAGAZYNU PARY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

POPRAWY ELASTYCZNOŚCI PRACY BLOKÓW PAROWYCH I GAZOWO-PAROWYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE MAGAZYNU PARY

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd sposobów magazynowania energii i odniesienie się do sposobu, który byłby najdogodniejszy dla bloków zawodowych parowych i gazowo-parowych. W niniejszej pracy zaproponowano innowacyjny magazyn pary, który jest integralną częścią obiegu parowego, bądź gazowo-parowego i dzięki temu szybko odpowiada na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem może usprawniać świadczenia usługi regulacji pierwotnej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności konwersji energii. W odniesieniu do bloków energetyki zawodowej poprawia bezpieczeństwo pracy jednostek wytwórczych, gdyż zapobiega przeciążaniu termicznemu kotłów i turbin w przypadku wysokiego zejście z mocą lub w przypadku gwałtownych najazdów. Elektrownia parowa, czy gazowo-parowa dostosowana do szybkich zmian mocy staje się bardziej konkurencyjna na rynku mocy poprzez poprawę charakterystyki dynamicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 771 - 774,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski P., Gotzman S., Badur J.: POPRAWY ELASTYCZNOŚCI PRACY BLOKÓW PAROWYCH I GAZOWO-PAROWYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE MAGAZYNU PARY// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej -,nr. 11(785) (2020), s.771-774
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi