Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia i sposób realizacji koncepcji hybrydowej komunikacji stron postepowania z sądem na przykładzie postępowania cywilnego. Przedstawiono opis Portalu Komunikacyjnego Sądu, modułu doręczeń elektronicznych, systemu wspomagającego obieg dokumentów elektronicznych oraz hybrydowego biura podawczego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej strony 57 - 72
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Palikowska K.: Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania// Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej/ ed. red. J. Gołaczyński. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2010, s.57-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi