Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia i sposób realizacji koncepcji hybrydowej komunikacji stron postepowania z sądem na przykładzie postępowania cywilnego. Przedstawiono opis Portalu Komunikacyjnego Sądu, modułu doręczeń elektronicznych, systemu wspomagającego obieg dokumentów elektronicznych oraz hybrydowego biura podawczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej strony 57 - 72
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Palikowska K.: Portal Komunikacyjny Sądu (PKS) służacy do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania// Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej/ ed. red. J. Gołaczyński. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2010, s.57-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi