Post-peak behaviour of CFST columns - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Post-peak behaviour of CFST columns

Abstrakt

Artykuł dotyczy zachowania pokrytycznego słupów CFST. Parametrami zmiennymi w badaniach są: wysokość słupów, grubość stalowego płaszcza, wytrzymałość betonu i stali, przyczepność między stalowym płaszczem a betonowym rdzeniem oraz sposób przykładania obciążenia. W artykule dokonano analizy wpływu tych parametrów na zachowanie pokrytyczne badanych słupów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Current scientific challenges in concrete and steel structures and material technology strony 41 - 48
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kondrat J., Korzeniowski P.: Post-peak behaviour of CFST columns// Current scientific challenges in concrete and steel structures and material technology/ ed. eds. W. Breit, W. Kurz, J. Schnell. Kaiserslautern: Technische Univ., 2008, s.41-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi