Pounding-involved response of isolated and non-isolated buildings under earthquake excitation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pounding-involved response of isolated and non-isolated buildings under earthquake excitation

Abstrakt

Celem artykułu jest dokładna analiza zachowania się kolidujących ze sobą dwóch budynków z wibroizolacją i bez wibroizolacji poddanych obciążeniom dynamicznym podczas trzęsień ziemi. W analizie rozważno przypadki kiedy oba budynki mają wibroizolację, kiedy tylko jeden budynek ma wibroizolację oraz kiedy żaden z budynków nie ma wibroizolacji. Wyniki badań pokazują, iż budynki z wibroizolacją są bardziej podatne na zderzenia podczas trzęsień ziemi, które w przypadku tych konstrukcji mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 231 - 252,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mahmoud S., Jankowski R.: Pounding-involved response of isolated and non-isolated buildings under earthquake excitation// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., nr. no. 3 (2010), s.231-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi