Powszechnie uznane reguły techniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Powszechnie uznane reguły techniczne

Abstrakt

Artykuł objaśnia pojęcia: uznane reguły techniczne, stan techniki oraz stan nauki i techniki podkreślając, że zbiorem uznanych reguł technicznych powinny być normy. Na licznych przykładach wskazuje, że z zagranicy uznane reguły techniczne przejmowane są z przekłamaniami, a w kraju są tworzone w sposób karykaturalny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych strony 3 - 17,
ISSN: 1234-0081
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Musiał E.: Powszechnie uznane reguły techniczne// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 46 (2002), s.3-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi