Prace badawczo-rozwojowe nad poprawą parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego wpływających na bezpieczeństwo dziecka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace badawczo-rozwojowe nad poprawą parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego wpływających na bezpieczeństwo dziecka

Abstrakt

W pracy przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczo-rozwojowych nad fotelikiem samochodowym do przewozu dziecka. Pokazano wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na bezpieczeństwo transportu. Omówiono kryteria oceny bezpieczeństwa według obowiązujących przepisów. Przedstawiono także prototypy fotelików wykorzystanych w badaniach oraz zaprezentowano wybrane wyniki symulacji MES.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 93 - 98
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zdunek B.: Prace badawczo-rozwojowe nad poprawą parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego wpływających na bezpieczeństwo dziecka// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2011, s.93-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi