Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarka wodno - ściekową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarka wodno - ściekową

Abstrakt

Zagadnienia zarządfzania gospodarką wodno - ściekową na poziomie gminy. Występujące problemy, możliwości i zagrożenia.Błędy procesu inwestycyjnego, odpowiedzialność zawodowa. Wiarygodność informacji statystycznej. Problemy prawne

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 188 - 191,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarka wodno - ściekową// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 3 (2012), s.188-191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi